Tés Község
Önkormányzata
   Tés dala:
"Átölelt vidék"
 

Pályázati felhívás

Tés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 8/2017. (IX.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján pályázatot ír ki a tési székhellyel rendelkező civil szervezetek részére.

 • Finanszírozás módja: a döntést követően a támogatási szerződésben meghatározottak szerint, a Rendelet 9. §-ának megfelelően.
 • Pályázók köre, pályázati feltételek: Önkormányzati támogatásban csak a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény alapján jogképességgel rendelkező, legalább a támogatás benyújtását megelőző évben már nyilvántartásba vett és tényleges tevékenységet folytató olyan civil szervezet részesíthető, amely
 1. a) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,
 2. b) tési székhellyel rendelkezik,
 3. c) a tevékenységét ténylegesen Tésen folytatja.

 

 • Az elbírálás során előnyt jelent, ha a rendezvény, a program, a pályázat
 1. a) együttműködésben, civil összefogás keretében valósul meg;
 2. b) település lakosságát széles körben érinti;
 3. c) településünk hírnevét, ismertségét növeli;
 4. d) hagyományteremtő céllal kerül megrendezésre;
 5. e) a feladat ellátásával tehermentesíti a kulturális feladatokra előirányzott költségvetési keretet.

A kérelmezőnek a támogatás igénylése előtt regisztrálnia kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisba. 

 

 • Pályázati dokumentáció benyújtásának határideje, helye és módja:

A támogatási kérelmet egy példányban 2018. április 20-ig kell a Rendelet 1. melléklete szerinti adatlapon, az ott megjelölt mellékletekkel és a 2. melléklet szerinti nyilatkozatokkal együtt Tés Község Polgármesteréhez címezve, ajánlott küldeményként postára adni, vagy az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal Tési Ügyfélszolgálatának ügyintézőjénél személyesen benyújtani.

 • Az elbírálás határideje: a benyújtást követő testületi ülésen.
 • Az eredményről történő értesítés módja: A pályázatok támogatásáról Tés Község Polgármestere dönt, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire. A pályázat eredményéről – a döntést követő 15 napon belül - a pályázók írásban értesítést kapnak. Amennyiben a pályázó támogatásban részesülhet, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást kap a támogatási szerződés megkötésének tervezett időpontjáról. A döntését nem indokolja, és azzal kapcsolatos kifogást nem fogad el.

 

 

T é s, 2018. március 19.

 

Fodor-Bödös István

polgármester

Pályázatok

Pályázatok!


 

Pályázatok!


 

Pályázatok!

Babakötvény


Polgármesteri köszöntő

Önkormányzat

Tisztelettel köszöntöm Önt, Kedves Látogató, Tés község honlapján!

"Közelebb az éghez..."- olvashatja karaktermondatunkat. Egy pillanatra talán el is gondolkodott, mit takarhat ez a jelzés... Tovább!

Tés Község Településképi Arculati Kézikönyve

Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettára

Önkormányzati Elektronikus Ügyintézés

Önkormányzati Elektronikus Ügyintézés

Tovább!

Elektronikus Ügyintézés

Elektronikus Ügyintézés

Tovább!

Tési Híradó