Tés Község
Önkormányzata
   Tés dala:
"Átölelt vidék"

Óvodai beíratás

Tés Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodás korú gyermekek beíratása a következő időpontokban lesz.

  • 2019. április 25.- csütörtök 8.00 órától- 18.00 óráig,
  • 2019. április 26. péntek 8.00 órától- 16.00 óráig,

 

A beiratkozás helye. Napsugár Óvoda
                                   8109 Tés, Szabadság tér 1.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
A 2011. évi CXC tv. 8 § (2) szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző, az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó- a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az 5. életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Jelentkeznie kell annak a szülőnek is, akinek a gyermeke óvodába nem jár és a gyermek 2018. évben 5. életévét betölti, ugyanis a gyermek abban az évben, amelyben az 5. évét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

A beiratkozáshoz szükséges:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
- a gyermek TAJ kártyája
- továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntést az óvodavezető, legkésőbb 2018. május 25-ig értesítésben közli az érintett szülőkkel.
Kérem, hogy a megadott időben gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

 

Borteleki Istvánné
Tés Község Jegyzője

Pályázatok

Pályázatok!


 

Pályázatok!


 

Pályázatok!

Babakötvény


Polgármesteri köszöntő

Önkormányzat

Tisztelettel köszöntöm Önt, Kedves Látogató, Tés község honlapján!

"Közelebb az éghez..."- olvashatja karaktermondatunkat. Egy pillanatra talán el is gondolkodott, mit takarhat ez a jelzés... Tovább!

Tés Község Településképi Arculati Kézikönyve

Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettára

Önkormányzati Elektronikus Ügyintézés

Önkormányzati Elektronikus Ügyintézés

Tovább!

Elektronikus Ügyintézés

Elektronikus Ügyintézés

Tovább!

Tési Híradó