Tés Község
Önkormányzata
   Tés dala:
"Átölelt vidék"

ÖnkormányzatA Múlttal a Jövőért Egyesület 2013 novemberében alakult és jogerősen 2014. január 2-án került nyilvántartásba.
Az egyesület a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával Tés népi hagyományainak és kultúrájának megőrzését elősegíti, táborok, és műsorsorozatok szervezésével a falusi turizmust fellendíti, valamint a környezet rendezésével összhangban munkával látja el a helyi lakosságot.
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.


Az Egyesület feladata:

  • a kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem;
  • falusi rendezvények szervezése, a népi hagyományok népszerűsítése;
  • népművészeti és kézműves hagyományok ápolása;
  • a tagok érdekvédelme és képviselete, szakmai tájékoztatása, egészség megóvása;
  • bárki számára elérhető táborok (pl. népi tánc, népi zene) szervezése és az ehhez szükséges feltételek megteremtése;
  • az egyesületi tagság körében a népművészet és a falu hagyományainak, szellemi értékeinek felelevenítése, megőrzése, igényes alkotásra való nevelés az egyéb kézműves népművészeti és iparművészeti ágakban, hagyományőrző programok szervezése, néphagyományaink, népszokásaink őrzése.
...közelebb az éghez!   ...közelebb az éghez!   ...közelebb az éghez!

 
 

Alapító tagok :

Schekk Róbert
Ármás Julianna
Stanka Erika
Onofer Dóra Lilla
Dr. Gergelyfi Vilma
Farkas Edina
ifj. Lippert Ferenc
Stéber Zsolt
Lippert Ferenc
Lippert Ferencné

Múlttal a Jövőért Egyesület elnöke

ifj. Lippert Ferenc 

Múlttal a Jövőért Egyesület titkára

Schekk Róbert

Múlttal a Jövőért Egyesület gazdasági felelőse

Lippert Ferencné

Múlttal a Jövőért Egyesület fegyelmi bizottság tagjai

Stéber Zsolt

Stanka Erika