Az Egyesület feladata:

  • a kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem;
  • falusi rendezvények szervezése, a népi hagyományok népszerűsítése;
  • népművészeti és kézműves hagyományok ápolása;
  • a tagok érdekvédelme és képviselete, szakmai tájékoztatása, egészség megóvása;
  • bárki számára elérhető táborok (pl. népi tánc, népi zene) szervezése és az ehhez szükséges feltételek megteremtése;
  • az egyesületi tagság körében a népművészet és a falu hagyományainak, szellemi értékeinek felelevenítése, megőrzése, igényes alkotásra való nevelés az egyéb kézműves népművészeti és iparművészeti ágakban, hagyományőrző programok szervezése, néphagyományaink, népszokásaink őrzése.
...közelebb az éghez!   ...közelebb az éghez!   ...közelebb az éghez!

 
 

Alapító tagok :

Schekk Róbert
Ármás Julianna
Stanka Erika
Onofer Dóra Lilla
Dr. Gergelyfi Vilma
Farkas Edina
ifj. Lippert Ferenc
Stéber Zsolt
Lippert Ferenc
Lippert Ferencné

Múlttal a Jövőért Egyesület elnöke

ifj. Lippert Ferenc 

Múlttal a Jövőért Egyesület titkára

Schekk Róbert

Múlttal a Jövőért Egyesület gazdasági felelőse

Lippert Ferencné

Múlttal a Jövőért Egyesület fegyelmi bizottság tagjai

Stéber Zsolt

Stanka Erika

 

 

Polgármesteri köszöntő

Önkormányzat

Tisztelettel köszöntöm Önt, Kedves Látogató, Tés község honlapján!

"Közelebb az éghez..."- olvashatja karaktermondatunkat. Egy pillanatra talán el is gondolkodott, mit takarhat ez a jelzés... Tovább!

Tés Településarculati Kézikönyve

Tési Híradó