ÖnkormányzatKÖZÉRDEKŰ NFORMÁCIÓK

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22-23. § szerint az állami, önkormányzati vagy jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervek rendszeresen elektronikusan vagy más módon közzéteszik a tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb adatokat. A hagyományos közzétételi módok a technológiai változások következtében előálló új társadalmi igények miatt egyre inkább elégtelenek és gazdaságtalanok, ezért szükséges az elektronikus közzététel előírása.

Tés Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala honlapjának ezen oldalán kíván eleget tenni törvényi kötelezettségének.

 

Tés Önkormányzata, intézményei és gazdasági társaságai közérdekű adatai

(Hamarosan!)

Polgármesteri köszöntő

Önkormányzat

Tisztelettel köszöntöm Önt, Kedves Látogató, Tés község honlapján!

"Közelebb az éghez..."- olvashatja karaktermondatunkat. Egy pillanatra talán el is gondolkodott, mit takarhat ez a jelzés... Tovább!

Tés Településarculati Kézikönyve

Tési Híradó