Tés Község
Önkormányzata
   Tés dala:
"Átölelt vidék"

Hatályos rendeletek

Tés Község Önkormányzat képviselő-testületének önkormányzati rendelet tervezete A KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPÉNEK VÉDELMÉRŐL

Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (VII.1.) rendelete az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011. (XI.29. rendelete a helyi védetté nyilvánításról

Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006. (III.28.) rendelete az Önkormányzat által alapított kitüntető címekről, díjakról

Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005. (X.28.) rendelete Tés Község helyi hulladékgazdálkodási tervéről

Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2004. (IX.7.) rendelete Tés Szabályozási Terve, helyi építési szabályzata

Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2004. (V.19.) rendelete a közúti közlekedés korlátozásáról

Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2004. (II.23.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és szilárd hulladék közszolgáltatásáról

Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2004. (II.23.) rendelete az állattartásról

Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (IX.18.) rendelete a környezetvédelemről

Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2000. (V.2.) rendelete a helyi közművelődésről

Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/1999. (VIII.25.) rendelete a községi jelképekről és használatukról

.:.