Tés Község
Önkormányzata
   Tés dala:
"Átölelt vidék"

 

Nyilvántartások

Nyomtatványok

Kereskedelmi Üzletek Nyilvántartása: Kereskedelmi üzlet bejelentése bejelentés bejelentés köteles tevékenységről:
   
Nem uzleti célú szálláshely nyilvántartás: Kérelem üzlet működési engedélyére:
   
Szálláshely nyilvántartás Tés: Bejelentés adatváltozásról üzlet esetén:
   
Telephely engedélyek nyilvántartása: Bejelentés üzlet nyitvatartásról:
   
 Civil szervezetek adatai: Szálláshely üzemeltetési bejelentés:
   
  Bejelentés szálláshely vendégforgalom adatairól:
   
  Kérelem telepengedély bejelentés köteles tevékenység esetén:
   


   

 

Adóügyek

Építésügy

Adóigazolások kiállítása: BEJELENTÉSI KÉRELEM településképi bejelentési eljárás lefolytatásához:
   
Kérelem nemleges hatósági bizonyítvány kiállításához: KÉRELEM Tés község Önkormányzatának 10/2017.(XI.8) rendelete alapján, lefolytatandó szakmai konzultációhoz:
   
2018. évi helyi adó-naptár: VÉLEMÉNYEZÉSI KÉRELEM Tés község Önkormányzatának 10/2017.(XI.8) rendelete alapján, településképi véleményezési eljárás folytatásához :
   
Magánszemély kommunális adó tájékoztató: Tájékoztató - Településképi Arculat:
   
BEVALLÁS a magánszemély kommunális adójáról:  
   
BEVALLÁS a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz 2017. évről:  
   
Talajterhelési díj:  
   
Gépjárműadó:  
   
BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó:  
   


   

 

Szociális ügyek

 
Ápolási támogatás kérelem:  
   
Gyógyszertámogatási kérelem:  
   
Lakásfenntartási támogatás kérelem:  
   
Létfenntartási támogatás kérelem:  
   
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kérelem:  
   
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás kérelem:  
   
Szociális étkeztetési kérelem:  
   
Temetési támogatás kérelem:  
   
Tüzifa igénylés kérelem:  
   


   

 

.:.