Tés Község
Önkormányzata
   Tés dala:
"Átölelt vidék"

ÖnkormányzatIpari terület kialakítása

     
             

Ajánlati felhívás ipari park

 

Helyszínrajz ipari telek

  Ipari terület Műszaki
Leírás
  Közbeszerzési dokumentumok
ipari park
             
         
             

Egyéb közbeszerzési
dokumentumok ipari park

 

Ipari terület Költségvetési
kiírás árazatlan

  Bontási jegyzőkönyv
Tés - Ipari park 
  Tés - Ipari park
Ajánlatételre felkért
gazdasági szereplők