Tés Község
Önkormányzata
   Tés dala:
"Átölelt vidék"

ÖnkormányzatIpari terület kialakítása

     
             

Ajánlati felhívás ipari park

 

Helyszínrajz ipari telek

  Ipari terület Műszaki
Leírás
  Közbeszerzési dokumentumok
ipari park
             
         
             
Egyéb közbeszerzési
dokumentumok ipari park
  Ipari terület Költségvetési
kiírás árazatlan
  Bontási jegyzőkönyv
Tés - Ipari park 
  Tés - Ipari park
Ajánlatételre felkért
gazdasági szereplők
             
           

Záró sajtóközlemény - Tés ipari park