Tés Község
Önkormányzata
   Tés dala:
"Átölelt vidék"

Települések Itt főként a mintául szolgáló és még ma is működőképes Helt-malom főbb jellegzetességeit ismertetjük: A Helt-malom vitorlás kerekén hat tömördeszka lapát forog az óramutató járásával ellenkezően.

A vitorlalapátra, ha kis szél volt, pótdeszkákat lehetett felszerelni. A malom áttétele tízszeres, ez azt jelenti, amíg a vitorla egyet fordul, a malomkő tízet.

A malomszerkezet gondosan megszerkesztett, de egyszerű. Fent található a szeles kerék egy vízszintes tengellyel, melynek derekán nagy, tarajos kerék van. Középen egy nagy függőleges tengely, az "álló gerendő", lent pedig két kőforgató orsó van, ezek a felső köveket mozgatják. Ez a közbeiktatott áttétel mozgatja tehát a malomköveket. A két orsó nem egyszerre mozog a tarajos keréken, és a két követ egyszerre csak ritkán dolgoztatta a molnár, mert szétrázódtak.

A Helt- és az Ozi-malom kúpalakú zsindelytetőzetre körsínen fogatható, így a hat vitorlát szélirányba lehet(ett) állítani. A szélmalmok pusztuló szélmalomiparunk értékes maradványai, ipartörténeti emlékek.

TelepülésekSzámunkra nagy büszkeség, hogy a Dunántúl utolsó működő szélmalma, a Helt-féle malom Tésen található meg. E két szélmalom fontos jelképe falunknak. A tésiek makacs élniakarását, szorgalmát bizonyítják. "Mert élni, őrölni muszáj."

Ahogyan a Másfélmillió lépés Magyarországon című sorozatban is elhangzik, a Helt-malmot az építőmester egyedivé alkotta. "Ha már egyszer malmot épít, legyen világraszóló malom! S lett. Mert ugyan holland típusú a Helt-malom, de forgatható a tetőszerkezete, hogy mindig szélirányba lehessen állítani, és hatlapátos, amely szintén ritkaság. Benn a malomban elkápráztatja az embert a fa és vasszerkezetek mívessége, amelyek azt üzenik 179 esztendő távolából, hogy a régi mesterek mindent tudtak, amiről nekünk már fogalmunk sincsen.

Mondhatjuk nyugodtan, remekmű ez a malom, holott "csak" fogaskerekek, csapok, szegecsek, áttétek halmaza. De micsoda halmaza!"

A Veszprém Megyei Önkormányzat KözgyűlésénekVeszprém Megyei Értéktár Bizottsága 14/2019. (IV.25.) VMÉTB határozata alapján a Tési szélmalmok nemzeti értéket felvette a Veszprém Megyei Értéktár agrár- és élelmiszergazdaság szakterületi kategóriájába.

Cím: Tés, Táncsics Mihály út 20.